LEDNINGSTROPPEN

Ledningstroppen, eller LedTo, är kompaniets sambandscentral. I LedTo hanteras all kommunikation med spaningsenheterna, både flyg- och markgrupperna, och spaningsfrågor sänds ut till dessa och de returnerar data och information.

LedTo fungerar som stab för kompaniledningen och arbetar nära Flygtroppen och ledningsgrupperna för spaningsplutonerna, och är lite av spindeln i nätet för hela kompaniet.

Troppen består till stor del av stabsassistenter, underrättelseassistenter, signalister och tekniska kommunikationsexperter, och håller reda på var de olika plutonerna, tropperna och grupperna befinner sig, liksom andra egna förband och då det är möjligt, fientliga förband.

Arbetet i Ledningstroppen är omväxlande. Ibland kan det vara lugnt men för det mesta är det ett mycket högt tempo, med rapporter som kommer in simultant från flera grupper, nya spaningsfrågor som ska besvaras.

Härifrån säkerställs även att alla enheterna får de resurser som behövs, mat, ammunition, drivmedel och laddade ackar (batterier) till radiosändarna, och att samband inom det egna förbandet fungerar liksom samband till andra förband.

Detta ställer krav på att LedTo ska fungera dygnet runt, vilket görs med hjälp av schema och skiftgång, och troppen ska kunna verka under mycket primitiva förhållanden, och för att vara en del av LedTo krävs mental uthärighet, analytisk förmåga och simultankapacitet.

Troppen består av;
- Chef LedTo
- Stf LedTo
- 2 ledningsgrupper med en gruppchef vardera.
I respektive grupp finns ett antal operatörer som bemannar radio, bedömer inrapporterad data och ser över underhållsläge.

Samtliga befattningar är öppna för kvinnor och män. Är du intresserad av att arbeta i Ledningstroppen eller i kompaniets övriga verksamhet, ansök nu.