FLYGTROPPEN

Huvuduppgiften för Flygtroppen (FlygTo) är att genom flygspaning inhämta data och information som sedan sammanställs till underrättelser. Andra uppgifter kan vara att vägleda marktransporter bland annat genom att säkerställa att vägen är fri från hinder, reka alternativa vägar, transportera nyckelpersoner eller materiel, kontrollera att egna förbands maskering är effektiv, mm.

För att lösa detta har chefen för Flygtroppen till sitt förfogande 4 flygplan med besättningar, mekaniker, signalister/stabspersonal samt en bevaknings-/närskyddsstyrka för att skydda verksamheten på marken. Flygplanen är civila enmotoriga propellerplan som hyrs in via Frivilliga Flygkåren, FFK.

FlygTo baseras på allt från stora flygplatser till små gräsflygfält alternativt vägbaser, och uppdragen utförs under visuella förhållanden (VFR).

Flygtroppen består av:
- Chef FlygTo
- 2 Signalist/Flygstabpersonal

Flyggrupp 1 Flyggrupp 2 Bevakningsgrupp (Närskydd)
 • Chef Flyggrupp
 • Chef Flyggrupp
 • Chef Bevakningsgrupp
 • Stf Chef Flyggrupp
 • Stf Chef Flyggrupp
 • Stf Bevakningsgrupp
 • 5 Flygförare
 • 5 Flygförare
 • 5 Skyttesoldater
 • 1 Flygmekaniker
 • 1 Flygmekaniker
 • 1 Skyttesoldat/Stridssjukvårdare
 • 2 Flygplan
 • 2 Flygplan
 

Samtliga befattningar är öppna för kvinnor och män.

Är du intresserad av att ansöka till Flygtroppen och den flygrelaterade verksamheten?

Kontakta Frivilliga Flygkåren, FFK via ffk.se.

Är du intresserad av Flygtroppens närskydd eller kompaniets övriga verksamhet, ansök via Bli en av oss!