Hemvärnsunderrättelsekompanierna

Huvuduppgiften för ett Hemvärnsunderrättelsekompani, HvUnd, är att ytövervaka genom spaning, dolt eller öppet, genom fasta observationsplatser eller rörlig spaning samt med flygspaning, och på så vis inhämta data som sammanställs till underrättelser om t.ex. fientliga rörelser och aktiviteter som används av andra förband och instanser.

HvUnd är en nationell resurs, och ska kunna verka över hela landet beroende på behov, och är en del av insatsorganisationen.

HvUnd ska verka inom hela konfliktskalan, vilket innebär att innan övriga hemvärnet sätts in ska förbandet redan vara på plats för att tillhandahålla underrättelser.

HvUnd ska kunna verka i alla svenska miljöer, från stadsmiljö till väglös ödemark och från kust till fjäll.

Svea HvUndkompani består idag av en ledningstropp, en flygtropp och tre underrättelseplutoner.

Exempel på befattningar i kompaniet


  • Underrättelseassistent - sammanställer data som rapporteras in av spaningsenheterna till underrättelser för vidare användning av andra förband.
  • Sambandssoldater – säkerställer sambandet med andra förband och inom det egna förbandet med hjälp av radio och ordonnanser.
  • Spaningssoldater - utgör kompaniets ögon och öron på marken.
  • Flygförare – Spanar och rekognoserar med flygplan.
  • Skyttesoldat – Närskydd flygbas.
  • Flygtekniker – ansvarar för underhåll och drift av kompaniets flygplan.
  • Hundekipage – är en del av spaningsenheterna.
  • MC-ordonnanser – sambandskörningar och rekognosering.

 Är du intresserad av att arbeta i Svea HvUndKomp, ansök nu.

captcha
Ladda om