Underrättelseplutonerna är den markoperativa delen av kompaniet.
Läs mer  

Våra ögon i luften, flygarna spanar ovanifrån på låg höjd.
Läs mer
Sammanställer underrättelserna och levererar till beställaren.
Läs mer

 SVEA HvUndkompani

Hemvärnsunderrättelsekompaniernas huvuduppgift är att ytövervaka genom spaning, dolt eller öppet, genom fasta observationsplatser eller rörlig spaning samt med flygspaning, och på så vis inhämta data som sammanställs till underrättelser om t.ex. fientliga rörelser och aktiviteter som används av andra förband och instanser.
HvUnd är en nationell resurs, och ska kunna verka över hela landet beroende på behov, och är en del av insatsorganisationen.
HvUnd ska verka inom hela konfliktskalan vilket innebär att innan övriga hemvärnet sätts in ska förbandet redan vara på plats för att tillhandahålla underrättelser.

Läs mer under Bli en av oss!